250 DUKE
  RC390
390 DUKE
  390 ADVENTURE
   
  690 SMCR
  790 DUKE
  790 ADVENTURE
  790 ADVENTURE R
   
 
  1290 SUPER ADVENTURE S
  1290 SUPER ADVENTURE R
  1290 SUPER DUKE R